Privacybeleid

Privacy policy

De privacy van onze klanten heeft bij goedhaardhout.nl de hoogste prioriteit. Daarom hebben we het volgende privacybeleid vastgelegd.

In het kort zijn dit de uitgangspunten:

  • Alle informatie die u aan goedhaardhout.nl verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
  • Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bestellingen. Zo wordt bv uw adres aan de transporteur doorgegeven.
  • Als u zich als gebruiker van onze website heeft aangemeld, kunt dit te allen tijde via de website met onmiddellijke ingang ongedaan maken.
  • Als lezer van de nieuwsbrief kunt u zich altijd met onmiddelijke ingang afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
  • We werken volgens de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft u vragen, opmerkingen of een verzoek tot wijziging, neem dan svp contact met ons op.

Disclaimer:

voor de inhoud van pagina’s van derden die via links op www.goedhaardhout.nl kunnen worden bereikt nemen wij geen verantwoording.

 

Privacybeleid en Algemene Verordening Gegevensbescherming – versie 25 mei 2018

1. Privacy Verklaring

Goedhaardhout.nl gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker van deze website. Goedhaardhout.nl verzamelt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Goedhaardhout.nl aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

2. Gegevens

Bij en/of na bezoek aan de website van Goedhaardhout.nl worden twee soorten gegevens van de gebruiker verzameld: Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de VanKaarstotServet website, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht. En persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam en e-mailadres, die de persoonlijke eigenaar zelf op de site aan Goedhaardhout.nl heeft verstrekt. Het eigendom van de door Goedhaardhout.nl verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruikers zelf, die deze zelf aan Goedhaardhout.nl verstrekt hebben. Goedhaardhout.nl bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Goedhaardhout.nl deze verzamelt of verwerkt (zie verder paragraaf 3).

3. Doeleinden

Goedhaardhout.nl verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over Goedhaardhout.nl of voor de verwerking van de bestelling.. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie met Goedhaardhout.nl via het internet. Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Goedhaardhout.nl verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de website en worden aangewend om de website te optimaliseren.

4. Verstrekking aan derden

Tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Goedhaardhout.nl geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die Goedhaardhout.nl namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

5. Cookies (zie voor uitgebreide info omtrent cookies onder het kopje “Cookieverklaring”)

Goedhaardhout.nl kan gebruik maken van zogenaamde “technische cookies”. Deze cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de website, dan wel de diensten van Goedhaardhout.nl. In de browserinstellingen heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te ontvangen uit te schakelen. Goedhaardhout.nl wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten.

U kunt uw persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is mogelijk om te vragen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden aangepast of verwijderd.
Het is ook mogelijk zich te beroepen op het “recht vergeten te worden”. Dit houdt in dat u als betrokkene of gemachtigde een verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. Neemt u hiervoor middels email contact met ons op. Voorzie deze van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en stuur deze aan Goedhaardhout.nl (hier vindt u onze gegevens)

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Als erkende en veilige webshop voldoet Goedhaardhout.nl aan geldende eisen voor websites voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder een opsomming van de relevante informatie.
• Verantwoordelijke persoon voor de uitvoering en monitoring van de AVG is Gijsbert van Aanholt, mede-eigenaar van Goedhaardhout.nl. Stuurt u svp een email in geval van vragen (gegevens hier…)
• De persoonsgegevens die bij een bestelling worden gevraagd in te voeren zijn noodzakelijk voor een correcte afhandeling van de verwerking van de bestellingen. Het gaat hierbij om naam, straatnaam, huisnummer, postcode, stad, land, telefoonnummer en emailadres. Het emailadres wordt gebruikt om alle correspondentie met betrekking tot een bestelling naar te verzenden: bestelbevestiging, verzendbevestiging, eventueel track en trace gegevens of factuur. Als u hier toestemming voor geeft, ontvangt u ook de nieuwsbrief. Het telefoonnummer is uitsluitend bedoeld om u te informeren in geval van calamiteiten met betrekking tot de verwerking of aflevering van de bestelling. Goedhaardhout.nl benadert u niet per telefoon voor marketingdoeleinden.
• Onze transporteurs ontvangen persoonsgegevens die nodig zijn om uw bestelling bij u te bezorgen. Het gaat hierbij om de naam, straat, huisnummer, postcode, stad en land. Met transporteurs is een verwerkersovereenkomst getekend, waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het veilig bewaren van de gegevens en het vernietigen van uw gegevens na de gestelde wettelijk bewaartermijn. Tevens staat hierin geregeld welke stappen worden ondernomen in het geval van onverhoopte datalekken bij de transporteur.
• Vierde partijen, de affiliaties en adverteerplatformen (waaronder Google, Facebook, Marktplaats, Twitter en Tradetracker) hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens in ons systeem. De gegevens die zij verzamelen met behulp van cookies zijn nodig als statistische gegevens van het internetverkeer naar de webshop. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Met de betreffende partijen zijn tevens afspraken gemaakt met betrekking tot de bewaring en vernietiging van deze gegevens.
• Voor de duur van het bewaren van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de minimale wettelijke bewaartermijnen (bv voor de belastingdienst).

• Mocht een datalek ontstaan in ons webshopsysteem, zal onmiddellijk onze externe ontwikkelaar op de hoogte worden gesteld om het probleem op te lossen en melding worden gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook betroffen personen worden voor zover mogelijk geïnformeerd.

Cookieverklaring

Deze (mobiele) webshop maakt gebruik van cookies om te kunnen functioneren en u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Middels cookies wordt de webshop gebruikersvriendelijk en kunnen we u van relevante informatie voorzien. U kunt aangeven dat u deze cookies accepteert door middel van het aanklikken van de knop in de balk.

Als u technische cookies gedeactiveerd heeft en/of niet accepteert, dan kan het zijn dat de webshop niet goed functioneert.

Cookies en cookieverklaring

Wat zijn cookies en waarom worden ze geplaatst?

Cookies zijn kleine bestanden die via uw browser op uw computer (of mobiele telefoon of tablet) geplaatst worden. Goedhaardhout.nl gebruikt deze cookies om

– het  navigeren in de webshop te vergemakkelijken door het onthouden van uw instellingen
– het gebruik van de website te analyseren en deze hiermee te optimaliseren – zie onder
– social media integratie op mogelijk te maken (Facebook, google+, Twitter & co.) – zie onder

De zogenaamde technische of functionele cookies zijn nodig om een webshop te laten functioneren. Ze onthouden informatie die nodig is om bv te weten wat er in uw winkelwagentje zit. Zonder deze cookies zou u niet kunnen winkelen in een webshop. Cookies kunnen de gegevens ook een langere tijd onthouden, zodat u uw bestelling niet onmiddellijk hoeft af te ronden. Bij een volgend bezoek met hetzelfde apparaat is er weer toegang tot deze informatie. Cookies slaan geen persoonlijke gegevens op.

Daarnaast zijn er cookies die het gebruik van social media buttons mogelijk maken. Dit is bv de like-button voor facebook of de +1-button van google+. Hiermee maken we het u gemakkeljk informatie met vrienden te delen. Ook kunnen we u zo snel op onze aanwezigheid op deze sociale platforms wijzen. Dat kan handig zijn, als u actuele informatie op prijs stelt, snel op de hoogte wilt zijn van spectaculaire aanbiedingen of wilt weten of we binnenkort op een beurs aanwezig zijn. We doen ook regelmatig leuke dingen op deze sociale platforms, die niet direct met verkoop te maken hebben. Om u hierop te wijzen, plaatsen we dus graag deze links.

De sociale platforms plaatsen dan stukjes code om via de cookies de interactie mogelijk te maken. Wij hebben geen invloed op dit technische proces. Lees svp de privacyverklaring van de betreffende sociale media platforms (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Als u de sociale media gebruikt, bent u met het privacy beleid van uw platforms bekend. Als u ze niet gebruikt en ook niet wilt gebruiken, dan kunt u deze cookies dus weigeren.

Tenslotte zijn er ook dergelijke bestanden om webanalyse mogelijk te maken. Dit is voor ons van groot belang, om de service voor onze klanten voortdurend de verbeteren. Door te weten wat er goed en minder goed functioneert, kunnen we de site aanpassen om het winkelen nog aangenamer te maken. We gebruiken op dit moment deze mogelijkheid nog niet. Op het moment dat dit het geval zal zijn, informeren we u vanzelfsprekend.

Uw toestemming is nodig om cookies te plaatsen

De Nederlandse wetgeving schrijft voor dat de eigenaar van een website de gebruiker om toestemming dient te vragen om cookies te mogen plaatsen. Voor zgn functionele of technische cookies is dat eigenlijk niet nodig, omdat zonder deze bestandjes een webwinkel niet kan functioneren. Voor alle andere cookies, die bijvoorbeeld dienen om met social media te kunnen verbinden, is uw toestemming expliciet nodig. Om het gebruik van cookies te activeren moet u dus op de toestemmingslink klikken.

Wijzigingen

Deze cookieverklaring is afgestemd op de website goedhaardhout.nl. Eventuele aanpassingen rondom de cookiewetgeving en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze cookieverklaring.

We behouden het recht voor de inhoud van de verklaring en de cookies opgenomen in de lijst altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze pagina raadplegen voor de laatste versie.

Cookie-instellingen in uw eigen browser

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u cookies die al geplaatst zijn weer verwijderen. Ook kunt u het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop u dit moet doen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Dit alles geldt voor iedere computer (of tablet of mobiele telefoon) apart én ook voor iedere browser waarmee u de webshop bezoekt. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze instelling dus zo vaak als nodig te wijzigen. Let op: doordat voor een webshop technische cookies nodig zijn, is het mogelijk dat de website niet meer (goed) functioneert als u deze technische cookies uitschakelt.

Facebook-knoppen op onze website:

Alleen als u op de Facebook knoppen klikt, worden er gegevens verzonden naar Facebook.

Google Analytics:

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken we gebuik van een technologie om anoniem gegevens te verzamelen over de bewegingen van klanten op onze website. Dit doen we om vast te kunnen stellen hoe we het winkelen voor u zo aangenaam mogelijk kunnen maken. We gebruiken hiervoor Google Analytics.

De gegevens zijn anoniem en worden gebruikt voor marketing en optimalisering. Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anoniem gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies. De gegevens blijven echter volledig anoniem. Met deze gegevens kan de identiteit van bezoekers niet worden vastgesteld. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neemt u dan svp contact met ons op.

U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren.

Goedhaardhout.nl VOF

Fluitersstraat 25
3901DJ Veenendaal
Nederland

BTW-nummer
BTW-nummer: NL822611569B01

Bankgegevens
Naam bank: Rabobank
Rekeningnummer/IBAN:
Filiaalcode bank/BIC:
Rekeninghouder: Goedhaardhout.nl VOF